Työyhteisöille

Työnohjauksessa tarkastellaan työhön, työyhteisöön, työtilanteisiin ja toimintatapoihin sekä omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä ja ilmiöitä. Työminän vahvistumisen ohella työnohjaus tukee henkilökohtaista kasvua. Työnohjaus perustuu tasaveroiseen, arvostavaan ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Keskustelun ohella käytämme tilanteeseen sopivasti toiminnallisia menetelmiä. Työnohjaus on prosessi, jossa on säännöllisiä tapaamisia esimerkiksi kerran kuussa 1–2 vuoden ajan.

Toteutus

  • henkilökohtainen ohjaus esimiehelle tai työyhteisön jäsenelle
  • pienryhmäohjaus työyhteisölle tai vertaisryhmälle

Astradalle läheistä on NLP-pohjainen ohjaus eli tietoisuus kielen, ajattelun, kielikuvien ja mielikuvien voimasta ja niiden työstäminen. NLP:tä (neurolingvististä ohjelmointia) on myös systeeminen ajattelu, rakenteiden tunnistaminen sekä muutoksen mahdollisuus sitä kautta. Ihmisen ja työyhteisön toiminnassa se näkyy esimerkiksi niin, että muutos missä tahansa, vaikkapa työympäristössä, käyttäytymisessä, toiminnassa, taidoissa tai uskomuksissa vaikuttaa kaikkeen muuhunkin, viime kädessä identiteettiin ja kysymykseen yhteisön olemassaolon merkityksestä. Samoin toisinpäin: yhteisön merkitys tehdään näkyväksi toiminnoissa. Tällaisia ja esimerkiksi vuorovaikutukseen ja jaksamiseen liittyviä asioita käsitellään ohjauksessa.

Valmentava ohjaus, coaching on tavoitteeltaan työnohjausta tarkemmin rajattu ja lyhytkestoisempi.

Keskustelun lisäksi ohjauksissa käytetään toiminnallisia menetelmiä.