Astrada
Asta Julkunen
+358 40 509 6600
info@astradakoulutus.fi

Koulutus

Työyhteisön vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin

Astradan koulutuksissa hyödynnetään kieli- ja mielikuvia, samoin tunteet, kehon kieli ja kehon tuntemukset ovat tärkeitä. Työskentelyssä esimerkiksi haetaan ja vahvistetaan taitoja ja voimavaroja.

Koulutusten taustalla on NLP-ajattelu kielen, mielen ja toiminnan yhteydestä, kielen ja kielikuvien voimasta sekä siitä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen (systeemisyys). Osa koulutuksista pohjautuu aivojumppaan, Brain Gymiin®. Koulutusaiheita:

Työyhteisöille

NLP-pohjaiset koulutukset mm.

 • onnistuneen vuorovaikutuksen luomiseksi
 • voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamiseksi ja löytämiseksi
 • ajanhallintaan
 • oman ja toisen käyttäytymisen ja toiminnan ymmärtämiseen

Aivojumppa- Brain Gym®

 • toiminnalliset luennot
 • 1–4 päivän koulutukset

Edellisten yhdistelmiä ovat esimerkiksi

 • Aistit vuorovaikutuksessa -koulutus
 • Stressintunnistus ja -hallintakoulutus

Millainen olisi Teidän työyhteisönne tarkasteltava tai ajankohtainen aihe? Ota yhteyttä ja kerro ajatukset tai toiveet. Toteutamme tarpeisiinne sopivan koulutuksen

Opiskelijoille ohjauksellinen pienryhmäkoulutus

Koulutuksissa hyödynnetään viestinnän ja vuorovaikutuksen tietoutta, mielikuvatyöskentelyä, aivojumpan havaintoja ja harjoituksia. Aiheita mm.

 • oman oppimis- ja työskentelytyylin tunnistus ja vahvistaminen
 • opiskelutaitojen vahvistus
 • esiintymis- ja vuorovaikutustaidot

NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi

NLP:n taustalla on strukturaalisen kielitieteen oivallus siitä, kuinka jokin olemassa oleva asia (tarkoite) voidaan ilmaista monella eri tavoin. Ilmaisun valintaan vaikuttavat monet asiat, mm. ympäristö, kokemukset, arvot ja asenteet.

Systeemisen ajattelun mukaan kaikki vaikuttaa kaikkeen. Esimerkiksi ajattelutavan, toimintaympäristön, taidon tai toiminnan muutos saa aikaan muutoksen myös muissa ja vaikuttaa lisäksi arvoihin ja identiteettiinkin.
suomennlp-yhdistys.fi

Aivojumppa- Brain Gym®

Aivojumppa- Brain Gymin® perustana on kehon, mielen ja tunteiden yhteys. Aivojumpan pienet liikkeet auttavat aistien yhteistoimintaa, rentouttavat ja helpottavat keskittymistä tasapainoiseen toimintaan.
kinesiologia.fi